Home » My Life as Emperor by Su Tong
My Life as Emperor Su Tong

My Life as Emperor

Su Tong

Published
ISBN : 9780641812262
Paperback
304 pages
Enter the sum

 About the Book 

בגיל ארבע-עשרה מוכתר דואן באי, צעיר בניו של הקיסר שהלך זה עתה לעולמו, לשליט ממלכת שיה. הנער הביישן והחולמני הופך מבודד ואומלל, ועל אף השיערים רבי-החוכמה של מורהו הנזיר הוא שוקע במערבולת של מאבקי כוח פוליטיים, תככים ומזימות. אחיו חותרים תחתיו, נשותMoreבגיל ארבע-עשרה מוכתר דואן באי, צעיר בניו של הקיסר שהלך זה עתה לעולמו, לשליט ממלכת שיה. הנער הביישן והחולמני הופך מבודד ואומלל, ועל אף השיערים רבי-החוכמה של מורהו הנזיר הוא שוקע במערבולת של מאבקי כוח פוליטיים, תככים ומזימות. אחיו חותרים תחתיו, נשות ההרמון מהתלות בו וסבתו העריצה מנהלת את ענייני הממלכה ביד רמה.רק סריס חצר אחד מצליח להבקיע את חומת בדידותו ולבנות עמו חברות אמת, כמו סרט משי צבעוני, המאפשרת לקיסר להתמודד עם האסונות הפוקדים את הכתר מבית ומחוץ ולשאוף לדרך חדשה.